Dath Consulting ApS

Konsulentfirma med ekspertise i rådgivning om tilslutning af
større vedvarende energianlæg til elnettet.

RÅDGIVNINGSSERVICE

Rejseplanlægning til Polen – Samarbejde Polen Danmark – kontakt til polske myndigheder
– Etablering af virksomhed i Polen